Přeskočit na obsah
Domů » Tereza Propperová

Tereza Propperová

Tereza Propperová

D66D272B-4D4D-4061-B225-4C4D427BD6BA
B72492D9-28CA-4BF0-ACBB-579A78084B9C

O mně:

Jsem máma, lektor Iyengar jógy, fyzioterapeut a zakladatel Bliss Yoga Studia.

Jóga a pohyb jsou každodenní součástí mého života. Vlastní praxi a výuku jógy dělám s radostí, nadšením a zodpovědností. Jógu učím, protože jí mám opravdu ráda, obdivuji její nekonečné možnosti. Jóga je pro mně meditace v pohybu a můj život. Sama jsem zvědavá, kam má jógová cesta povede.

Mé lekce: Iyengar Yoga L1/L2, Yoga Kurunta, lekce pro seniory

Ve svých lekcích kladu důraz na správné provedení pohybu. Do lekcí vkládám prvky moderní fyzioterapie, využívám pomůcky, které nám umožní úplně jiný prožitek z lépe provedeného pohybu.

Vzdělání jóga:

2020 -2023 Instruktor Iyengar Yoga Level 1. Iyengar institut Praha, Mgr. Helena Kubrychtová Bártová. 

2019 Aerojóga, Dům jógy a Škola domu jógy, Karolína Chudobová

2019 Spiraldynamik  intermediate specific yoga, spiraldynamik Akademie AG, Ekkehard Hager

2018 Instruktor jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, Dům jógy v Hlavici, Spirální jóga, Mgr. Kamila Neumanová, Mudr. Marcela Mikešová

Více o mně, vzdělání a kurzy:

2020 zakladatel Yoga Bliss Studio

2015–2019 fyzioterapeut Nemocnice na Homolce, oddělení Rehabilitační a fyzikální medicíny

2017 Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, (A – mobilizace žeber a klíčku, B – mobilizace páteře a SI skloubení, C – ošetření svaloviny pánevního dna, D – vedení cvičebních jednotek dle L. Mojžíšové)

2017 mechanická diagnóza a terapie bederní páteře část A, The McKenzie Institut, Eva Nováková

2018 Mechanická diagnóza a terapie krční páteře a hrudní páteře část B, The McKenzie institute international, Eva Nováková

2015 Spiraldynamik level intermediate, spiraldynamik Akademie AG, Lenka Kazmarová

2012 Kurz cvičení SM systém I, II, MUDr. Richard Smíšek

2013 Terapeutické využití Kinesio tapu, Mgr. Robert Válka,

2013 Spiraldynamik level basic, spiraldynamik Akademie AG, Lenka Kazmarová

2010 Posturální cvičení s využitím labilních ploch, Monada, PaedDr. Kateřina Kračmářová

2006 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Bc. Balcárková

VŠ: FTVS UK, titul Bc.