Domů » Cvičení

Cvičení

Lekce ve studiu probíhají formou skupinových i individuálních lekcí.

Skupinové lekce

Skupinové lekce v našem studiu probíhají v menších skupinách s osobním přístupem ke klientům. Můžete si vybrat z  různých druhů cvičení i s různým stupněm náročnosti.

Individuální lekce

Individuální lekce  jsou vhodné pro jednotlivce i po dohodě pro 2 klienty. Lektor se v lekci věnuje pouze Vám, pouze vašim potřebám. Lekce jsou ideální pro toho, kdo chce na sobě systematicky pracovat, poznat své tělo, naučit se správnému pohybu a dechu. Cílem je i následné vložení správného pohybu a prožitku z něj do běžných denních aktivit. Velkou výhodou individuálních lekcí jsou správně volené cviky přímo pro Vás – cviky na míru a pravidelná kontrola prováděných cviků.

YOGA, JÓGA

Jóga je jedním ze šesti ortodoxních systémů indické filozofie. Sestavil ji, uspořádal a systematizoval Pataňdžali ve svém díle Jóga sútry. Cvičení jógových ásan, neboli pozic, je jedním z osmi stupňů jógy.

Hatha Yoga

HA znamená sluneční energii, kladný princip – THA znamená měsíční energii, negativní princip. Cílem hatha jógy je harmonicky fungující tělo a správné proudění životní energie. Dále pak klidná stabilní a vnímavější mysl. Klíčovým aspektem je harmonie opačných sil.

Iyengar Yoga

Je označení výuky metody Hatha jógy jejímž zakladatelem je B.K.S. Iyengar. Tako metoda se odlišuje od jiných metod jógy precizním nastavením těla při cvičení ásan, sousledností ásan, používáním pomůcek a delší výdrží v jednotlivých pozicích.

FyzioYoga

Jóga vedena fyzioterapeutem. Vychází z tradiční techniky jógy školy B.K.S. Iyengara, obohacené o moderní poznatky fyzioterapie, trojrozměrného pohybu dle konceptu Sdynamik, principy myofasciálních (svalovovazivových) řetězců a linií v souladu s funkční anatomií lidského těla (kineziologie).  Lekce jsou přizpůsobeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

FyzioYoga – jóga v závěsech

Jde o druh cvičení za použití závěsů. Cvičení v závěsu umožní lépe si uvědomit tělo a jeho pozici v prostoru. Jindy zase závěsy dodají chybějící stabilitu nebo ohebnost těla. Při cvičení v závěšení dochází k oddálení kloubních ploch a tím dochází ke zlepšení cirkulace, pohyblivosti páteře a kloubů. Cvičení je vhodné pro začátečníky i pokročilé cvičence.

Vinyasa Yoga

Je metoda praktikování dynamického stylu jógy. Vinyasa se vyznačuje synchronizací dechu s plynulým pohybem. Jedná se o dynamický styl jógy, kdy jsou jednotlivé ásany plynule spojovány do sestavy. Lekce jsou určeny zdravým klientům.

Restorative Yoga

“Restore“ znamená obnovit, vzkřísit, rekonstruovat nebo regenerovat… Dovolit si uvolnění a zastavení je možnost, kterou každý máme, pokud si uvědomujeme, že relaxace je součástí obnovování mentální i fyzické energie. Relaxace je podmínkou dobrého výkonu, a to vše napomáhá celkovému pocitu vitality.

METODA SPS – Spirální stabilizace páteře, cvičení SM systém

Spirální stabilizace páteře je metoda, která stabilizuje a mobilizuje páteř. Je založena na procvičování dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru ( trakce ) a vyrovnávají jí do centrální osy. Více o metodě se dozvíte v sekci terapie. 

FELDENKRAISOVA METODA

Feldenkraisova metoda používá pohyb jako prostředek k učení a k funkčnímu uvědomování si sebe sama ve vztahu k okolnímu prostředí. Více o metodě se dozvíte v sekci terapie.

PILATES

Pilatesova metoda byla vyvinuta a propracována na počátku 20. stoleti J. Pilatem. Jde o metodu tělesného cvičení, která při cvičení dodržuje šest zásad – soustředěnost pohybu, řízený pohyb, pohyb vycházející ze středu těla, plynulost pohybu, přesnost pohybu a dýchání. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé cvičence.

Pohybové hry pro malé děti 1- 3 roky s rodiči

Děti během lekce rozvinou hrubou i jemnou motoriku, šikovnost, stabilitu a samostatnost. Lekce je vedena naší dětskou ergoterapeutkou Leisy.

Jóga pro školáky 6-10 let

Jóga pro děti od 6 do 10 let. Cvičení je zaměřeno na všestrannost a radost z pohybu. Prvky jógy jsou zařazeny do různých příběhů a her.