Přeskočit na obsah
Domů » Lekce

Lekce

Lekce ve studiu probíhají formou skupinových a individuálních lekcí.

 

Skupinové lekce

Skupinové lekce v našem studiu probíhají v malých skupinách s osobním přístupem. Můžete si vybrat z  různých druhů cvičení s různým stupněm náročnosti.

Individuální lekce

Lektor se v lekci věnuje pouze Vám, pouze vašim potřebám. Lekce jsou ideální pro toho, kdo chce na sobě systematicky pracovat, poznat své tělo, naučit se správnému pohybu a dechu. Cílem je vložení správného pohybu a prožitku z něj do běžných denních aktivit. 

Soukromé skupinové lekce

Vhodné pro rodiny, kamarády, kolegy z práce. Lekce pro 2 a více klientů.

YOGA

Iyengar Yoga

Je tradiční styl jógy pojmenovaný podle svého zakladatele B.K.S. Iyengara. Jde o propracovaný systém, který se vyznačuje precizním provedením ásan, vhodnou délkou setrvání v ásaně, správným řazením a propojením pozic v lekci. 

Preciznost v provedení ásan vede k menšímu úsilí při setrvání v pozici, vytváří stabilitu a rovnováhu, vede k  proudění energie v těle. Postupně dochází k fyzické a mentální vyrovnanosti, pocitu vnitřního klidu a radosti.

Správně zvolená doba setrvání v ásaně se odvíjí od stupně pokročilosti jógové praxe a od účinku dané ásany. 

Správné řazení a propojení pozic navozuje pocit klidu, vyrovnanosti a štěstí.

Iyengar Yoga – YOGA KURUNTA

Jde o druh cvičení za použití závěsů. Cvičení v závěsu umožní lépe si uvědomit tělo a jeho pozici v prostoru, jindy zase závěsy dodají chybějící stabilitu nebo ohebnost těla. Při cvičení v závěšení dochází k oddálení kloubních ploch a tím dochází ke zlepšení cirkulace, pohyblivosti páteře a kloubů. Cvičení není vhodné pro úplné začátečníky. Pro začátečníky je možné domluvit individuální lekci.

Prosíme na tuto lekci vhodné oblečení –  dlouhé legíny a krátký nebo dlouhý rukáv.

Tato lekce není vhodná : nedávná operace nebo trauma jakéhokoliv vnitřního orgánu, naštípnutí nebo zlomenina, infekce a záněty ušních a nosních dutin, krku, očí a mozku, nedávné poranění hlavy, problémy se srdcem nebo s krevním oběhem, trauma míchy, srůsty obratlů, žaludeční vředy, těhotenství. Menstruace není úplnou kontraindikaci, ale vzhledem k množstvím obrácených poloh není lekce v závěsech vhodná.

Iyengar Yoga pro seniory –  jóga pro seniory

Nikdy není pozdě začít s jógou, je možné začít kdykoliv. Cvičením jógy můžeme výrazně zlepšit pohyblivost páteře a kloubů, tím napomoci správné funkci vnitřních orgánů. Praxe probíhá v klidném tempu s ohledem na individuální možnosti.

Lekce od 65 +. Lekce vedena fyzioterapeutem

Hatha Yoga

HA znamená sluneční energii, kladný princip – THA znamená měsíční energii, negativní princip. Cílem hatha jógy je harmonicky fungující tělo a správné proudění životní energie. Dále pak klidná stabilní a vnímavější mysl. Klíčovým aspektem je harmonie opačných sil.

Traditional Hatha Yoga in English

We touch the practical and the philosophical aspects of yoga as a whole. Based on Hatha yoga Asanas (postures) and Pranayama (breathing), we work with some principles like, relaxation of body and mind, intent, the art of rooting, the center of gravity, aligning, breathing, elongating, and with some philosophical traditional ideas like non-harming and the subtle body.
Lessons are emphasizing accuracy, understanding, meaning, reason and tenderness, building a stable link between body and mind, where we can experience ourselves as whole.

Vinyasa Yoga

Je metoda praktikování dynamického stylu jógy. Vinyasa se vyznačuje synchronizací dechu s plynulým pohybem. Jedná se o dynamický styl jógy, kdy jsou jednotlivé ásany plynule spojovány do sestavy. Lekce jsou určeny zdravým klientům.

Restorative Yoga

“Restore“ znamená obnovit, vzkřísit, rekonstruovat nebo regenerovat… Dovolit si uvolnění a zastavení je možnost, kterou každý máme, pokud si uvědomujeme, že relaxace je součástí obnovování mentální i fyzické energie. Relaxace je podmínkou dobrého výkonu, a to vše napomáhá celkovému pocitu vitality.

FELDENKRAISOVA METODA

Feldenkraisova metoda používá pohyb jako prostředek k učení a k funkčnímu uvědomování si sebe sama ve vztahu k okolnímu prostředí. Více o metodě se dozvíte v sekci terapie.

PILATES

Pilatesova metoda byla vyvinuta a propracována na počátku 20. stoleti J. Pilatem. Jde o metodu tělesného cvičení, která při cvičení dodržuje šest zásad – soustředěnost pohybu, řízený pohyb, pohyb vycházející ze středu těla, plynulost pohybu, přesnost pohybu a dýchání. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé cvičence.