Přeskočit na obsah
Domů » Lekce

Lekce

Lekce ve studiu probíhají formou skupinových i individuálních lekcí.

 

Skupinové lekce

Skupinové lekce v našem studiu probíhají v menších skupinách s osobním přístupem ke klientům. Můžete si vybrat z  různých druhů cvičení i s různým stupněm náročnosti.

Individuální lekce

Individuální lekce  jsou vhodné pro jednotlivce, po dohodě i pro 2 klienty. Lektor se v lekci věnuje pouze Vám, pouze vašim potřebám. Lekce jsou ideální pro toho, kdo chce na sobě systematicky pracovat, poznat své tělo, naučit se správnému pohybu a dechu. Cílem je vložení správného pohybu a prožitku z něj do běžných denních aktivit. Velkou výhodou individuálních lekcí jsou správně volené cviky přímo pro Vás  a  kontrola prováděných cviků.

Soukromé skupinové lekce

Vhodné pro rodiny, kamarády, kolegy z práce a firmy.

 YOGA, JÓGA

Jóga je jedním ze šesti ortodoxních systémů indické filozofie. Sestavil ji, uspořádal a systematizoval Pataňdžali ve svém díle Jóga sútry. Cvičení jógových ásan, neboli pozic, je jedním z osmi stupňů jógy.

Hatha Yoga

HA znamená sluneční energii, kladný princip – THA znamená měsíční energii, negativní princip. Cílem hatha jógy je harmonicky fungující tělo a správné proudění životní energie. Dále pak klidná stabilní a vnímavější mysl. Klíčovým aspektem je harmonie opačných sil.

Traditional Hatha Yoga in English

We touch the practical and the philosophical aspects of yoga as a whole. Based on Hatha yoga Asanas (postures) and Pranayama (breathing), we work with some principles like, relaxation of body and mind, intent, the art of rooting, the center of gravity, aligning, breathing, elongating, and with some philosophical traditional ideas like non-harming and the subtle body.
Lessons are emphasizing accuracy, understanding, meaning, reason and tenderness, building a stable link between body and mind, where we can experience ourselves as whole.

Iyengar Yoga

Je označení výuky metody Hatha jógy jejímž zakladatelem je B.K.S. Iyengar. Tako metoda se odlišuje od jiných metod jógy precizním nastavením těla při cvičení ásan, sousledností ásan, používáním pomůcek a delší výdrží v jednotlivých pozicích.

FyzioYoga

Jóga vedena fyzioterapeutem. Vychází z tradiční techniky jógy, obohacené o moderní poznatky fyzioterapie, trojrozměrného pohybu dle konceptu Sdynamik, principy myofasciálních (svalovovazivových) řetězců a linií v souladu s funkční anatomií lidského těla (kineziologie).  Lekce jsou přizpůsobeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

FyzioYoga – začátečníci

Lekce jsou pro všechny, kdo chtějí porozumět jógovým pozicím, pochopit základní principy pozic, poznat své vlastní tělo a se svým tělem začít systematicky pracovat. Lektor Vás bezpečně dovede do pozice, z pozice a určí vhodnou délku výdrže v pozici.

Cílem lekcí pro začátečníky je seznámení se základními jógovými pozicemi, základy správného dechu a správného využití pomůcek. 

FyzioYoga – zdravá záda, CORE – střed těla

Za střed těla neboli „core“ jsou považovány svaly tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře, neboli hluboký stabilizační systém páteře ( HSSP ). 

Mezi svaly HSSP patří svalstvo pánevního  dna, příčný břišní sval, bránice a hluboké svaly zádové.  Tyto svaly se správně zapojují při správném    neutrálním nastavení pánve.

Svaly hlubokého HSSP musí být v souhře, spolupracovat s dalšími svaly a vlastně s celým tělem. Svaly musí pracovat v koordinaci. 

Je důležité cvičit zároveň v tvz. otevřených, tak i v uzavřených kinematických řetězcích. Uzavřené kinematické řetězce využívají opory o koncové části těla např. Pes hlavou dolů a otevřené řetězce nechávají koncové části těla volné    balanční pozice, např. pozice Půlměsíce.

FyzioYoga – v závěsech – YOGA KURUNTA

Jde o druh cvičení za použití závěsů. Cvičení v závěsu umožní lépe si uvědomit tělo a jeho pozici v prostoru. Jindy zase závěsy dodají chybějící stabilitu nebo ohebnost těla. Při cvičení v závěšení dochází k oddálení kloubních ploch a tím dochází ke zlepšení cirkulace, pohyblivosti páteře a kloubů. Cvičení není vhodné pro úplné začátečníky. Pro začátečníky je možné domluvit individuální lekci.

Prosíme na tuto lekci vhodné oblečení –  dlouhé legíny a krátký nebo dlouhý rukáv.

Tato lekce není vhodná : nedávná operace nebo trauma jakéhokoliv vnitřního orgánu, naštípnutí nebo zlomenina, infekce a záněty ušních a nosních dutin, krku, očí a mozku, nedávné poranění hlavy, problémy se srdcem nebo s krevním oběhem, trauma míchy, srůsty obratlů, žaludeční vředy, těhotenství. Menstruace není úplnou kontraindikaci, ale vzhledem k množstvím obrácených poloh není lekce v závěsech vhodná.

FyzioYoga pro seniory –  jóga pro seniory

FyzioYoga pro seniory –  lekce 65 +. Nikdy není pozdě začít s jógou, je možné začít kdykoliv. Cvičením jógy můžeme výrazně zlepšit pohyblivost páteře a kloubů, tím napomoci správné funkci vnitřních orgánů. Praxe probíhá v klidném tempu s ohledem na individuální možnosti cvičenců. 

Vinyasa Yoga

Je metoda praktikování dynamického stylu jógy. Vinyasa se vyznačuje synchronizací dechu s plynulým pohybem. Jedná se o dynamický styl jógy, kdy jsou jednotlivé ásany plynule spojovány do sestavy. Lekce jsou určeny zdravým klientům.

Restorative Yoga

“Restore“ znamená obnovit, vzkřísit, rekonstruovat nebo regenerovat… Dovolit si uvolnění a zastavení je možnost, kterou každý máme, pokud si uvědomujeme, že relaxace je součástí obnovování mentální i fyzické energie. Relaxace je podmínkou dobrého výkonu, a to vše napomáhá celkovému pocitu vitality.

Jóga pro děti 6-10 let

Cvičení je zaměřeno na všestrannost a radost z pohybu. Prvky jógy jsou zařazeny do různých příběhů a her. Lekce je vedena naší lektorkou Janou, Jana je nadšená jogínka a magistersky vzdělaný pedagog zabývající se prací s dětmi. V lekcích dětské jógy se Vaše děti nenásilnou formou učí nové pohybové základy, formou her se seznámí s jógovými pozicemi.

METODA SPS – Spirální stabilizace páteře, cvičení SM systém

Spirální stabilizace páteře je metoda, která stabilizuje a mobilizuje páteř. Je založena na procvičování dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru ( trakce ) a vyrovnávají jí do centrální osy. Více o metodě se dozvíte v sekci terapie. 

FELDENKRAISOVA METODA

Feldenkraisova metoda používá pohyb jako prostředek k učení a k funkčnímu uvědomování si sebe sama ve vztahu k okolnímu prostředí. Více o metodě se dozvíte v sekci terapie.

PILATES

Pilatesova metoda byla vyvinuta a propracována na počátku 20. stoleti J. Pilatem. Jde o metodu tělesného cvičení, která při cvičení dodržuje šest zásad – soustředěnost pohybu, řízený pohyb, pohyb vycházející ze středu těla, plynulost pohybu, přesnost pohybu a dýchání. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé cvičence.